Quality eggs

fresh-egg-testx350

Кое яйце е прясно

Поставете яйцето в студена вода
В яйцето има малък въздушен джоб. За да разберете кое яйце е прясно, го поставете в прясна вода.

Колкото по-старо е яйцето, толкова повече въздух влиза през порите на черупката и въздушният джоб се уголемява.

Колкото повече въздух има в този джоб, толкова повече яйцето изплува на повърхността.

Приближете яйцето до ухото си и го разклатете
С остаряването на яйцето влагата и въглеродният двуокис се изпаряват през порите. Жълтъкът и белтъкът се свиват, а въздушният джоб се уголемява.

Наличието на повече въздух кара яйцето да бълбука повече, когато го клатите.  При разклащане на прясно яйце почти не се чува бълбукане. По-старите яйца бълбукат при разклащане, но това не означава, че не са годни за консумация.

Жълтък и белтък
Счупете едно яйце в плоска чиния. Колкото по-разплуто стои яйцето, толкова по-старо е. Жълтъкът и белтъкът на прясното яйце са стегнати и цялото яйце изглежда компактно. Ако цветът на белтъка е мътен с леко зеленикав отенък, яйцето е много прясно.

more-less-fresh-egg

Когато жълтъкът е плосък и лесно се разтича, а белтъкът е прозрачен, яйцето не е толкова прясно.

Белене на черупката
Ако варените яйца се белят трудно, те са пресни. И обратно, лесното отлепяне на черупката от белтъка е признак за по-старо яйце.

За повече информация за трайността и съхранението на яйцата вижте тук.