Quality eggs

Кокошки носачки

Ние знаем, че единствено здравите кокошки носачки дават високи резултати и снасят качествени яйца. Ето защо им осигуряваме добри условия и възможно най-малко стрес. Отглеждаме ги извън клетки по метода подово отглеждане, спазвайки всички правила за хуманно отношение към птиците.

Предимства на подовото отглеждане

  • птиците са извън клетки и са на практика свободни в рамките на помещението
  • защитени са от резки промени в климата, хищници и външни зарази
  • контролираме и адаптираме качеството и количеството на храната, от която имат нужда
  • поддържаме приблизително постоянна температурата през всички сезони на годината
  • осигуряваме постоянна вентилация и достатъчно кислород, за да осигурим благоприятна микросреда
  • изследваме редовно питейната вода, която е основен фактор за здравето и продуктивността