Quality eggs

Пълноценен фураж

Храната, която консумират носачките, е най-важното нещо в производството на яйца. От нея зависят правилното развитие на подрастващите, здравето и носливостта на носачките и качеството на яйцата. Ето защо ние сами произвеждаме пълноценен фураж, с който ги храним.

feed-componentsОт една страна това ни дава възможност да контролираме качеството и оптимизираме количеството на използваните в производството му суровини.

От друга страна сме по-бързи и прецизни, адаптирайки фуража към променящите се хранителни нужди на носачките в различните им възрасти.

Агро лоджик е регистрирана като производител на фураж за собствени нужди по Закона за фуражите. Това означава стриктен контрол на всички входящи суровини и регулярен анализ на произведения фураж.

Суровините, които влагаме в производството на фураж не съдържат химикали, антибиотици, добавки от животински произход и токсични вещества.

Качественият пълноценен фураж допринася в най-голяма степен за хранителните стойности на яйцата. По този начин ние гарантираме на своите клиенти здравословна и полезна храна.