Quality eggs

Подрастващи ярки

Ние отглеждаме своите подрастващи ярки от еднодневна възраст. Това ни дава възможност да следим и контролираме развитието им от момента, в който се излюпят, до момента в който пронесат.

day-old-chicsЕжедневно спазваме изискванията за биосигурност, микроклимат и качество на фуража, за да осигурим необходимите условия за правилното развитие и здраве на птиците до достигане на продуктивна възраст.

Всички подрастващи ярки се ваксинират по утвърдена ваксинационна програма, за да осигурим както здравето им, така и качеството на бъдещите яйца.

За да минимизираме риска от зараза и да гарантираме снасянето на незаразени яйца в продуктивната им възраст, ваксинационната програма включва две ваксини срещу Салмонела.