Quality eggs

Породи носачки

За да отговорим на предпочитанията на потребителите към бели или кафяви яйца, отглеждаме няколко породи носачки. Цветът на черупката на яйцето зависи единствено от цвета на кокошката.

За хората, които предпочитат кафяви яйца, отглеждаме породите Lohmann Brown и ISA Brown. За тези, които харесват бели яйца, отглеждаме породата Dekalb White.


За допълнителна информация посетете Цветът на черупката.