Quality eggs

За Агро лоджик

Агро лоджик е специализирана в производството и търговията с яйца. Капацитетът на нашата ферма е 100 000 кокошки-носачки.

Нашата мисия е да предлагаме качествени и винаги пресни яйца.

Нашата цел е да се наложим като водещ доставчик като създаваме доверие в нашите клиенти, акцентирайки върху качеството, бързите доставки и добрите партньорски отношения.

Нашите ценности се градят на принципите за взаимно уважение между партньори и професионализъм в бизнеса.

Почтени и лоялни сме в отношенията си към нашите служители, клиенти, доставчици и конкуренти и бихме искали да получаваме същото в замяна.

Стремим се да отговоряме на нуждите и изискванията на нашите клиенти, като оптимизираме условията на производство и внедряваме иновации, подобряващи качеството и логистиката на продуктите.

Професионални грижи за птиците
Нашият бизнес зависи от добрите грижи, които полагаме за нашите птици. Ето защо се отнасяме към тях с особено внимание, осигурявайки им отлични условия на живот и пълноценна храна. Ние отдавна сме разбрали, че здравите птици дават високи резултати и снасят качествени яйца.

Инвестираме в бъдещето
Решенията, които взимаме, се базират на задълбочено анализиране на информация, опит и проучвания.

Използваме разумно и предвидливо ресурсите на фирмата, за да осигурим устойчиво развитие и сигурност в бъдеще:

  • насърчаваме здравословното хранене, произвеждайки и предлагайки качествена и полезна храна
  • допринасяме за икономическото развитие на животновъдството и земеделието в България
  • създаваме нови работни места и осигуряваме дългосрочна заетост
  • стимулираме хуманното отношение към животните